İş Aktinin İşveren Ve İşçi Tarafından Feshi Ve Sonuçları

 İş hukuku hem işveren açısından hem de işçi açısından çok önemlidir. İş Hukuku konusunda bilgisi olmayan işverenler genellikle iş kanununun işçiyi koruyan yapısı sebebi ile iş aktinin feshi halinde işçiler tarafından açılan iş davalarına muhatap olmaktadır. İş Mahkemeleri tarafından verilen kararlar bazen işveren açısından ağır sonuçlar doğurmaktadır. Konuyu işçi açısından da değerlendirdiğimizde işveren karşısında maddi olarak güçsüz olan işçinin de haklarının işveren tarafından yenilmemesi, işçinin hakkının verilmesi, verilmemesi halinde de işçinin hakkının temini için dava açması gerekmektedir.

İşte n çıkarma

y
İşte n çıkarma

Çekişmeli Boşanma davası

y
Çekişmeli Boşanma davası

Çekişmeli Boşanma davası

y
Çekişmeli Boşanma davası

Çekişmeli Boşanma davası

y
Çekişmeli Boşanma davası